Wizytówka pracownika Politechniki Rzeszowskiej

Dane personalne

dr hab. Teresa Bal-Woźniak

Dane z Bazy ekspertów Politechniki Rzeszowskiej:

Życiorys naukowy


TYTUŁ I STOPNIE NAUKOWE

30. 06.1977 r. – TYTUŁ ZAWODOWY MAGISTRA EKONOMII nadany przez Radę Wydziału Ekonomicznego UNIWERSYTETU MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ w Lublinie, Filia w Rzeszowie, w specjalności NAUKI EKONOMICZNE w zakresie EKONOMIKI I ORGANIZACJI PRODUKCJI; praca magisterska pt. Analiza działalności gospodarczej Zakładów Zmechanizowanego Sprzętu Gospodarstwa Domowego PREDOM-Zelmer w Rzeszowie w świetle nowego systemu ekonomiczno-finansowego, obroniona z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem w 1977 r., nagrodzona w 1978 r. III NAGRODĄ w Konkursie prac magisterskich organizowanym w skali krajowej przez czasopismo „Problemy Organizacji” i przez Zarząd Główny Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa

30.06.1988 r. –  STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA NAUK EKONOMICZNYCH w zakresie EKONOMII nadany Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomiczno-Społecznych POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Instrumenty ekonomiczne w sterowaniu postępem technicznym w przedsiębiorstwie /na przykładzie innowacji wyrobu/

27.04.2017 r. – STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA HABILITOWANEGO w dziedzinie NAUK EKONOMICZNYCH w dyscyplinie NAUKI O ZARZĄDZANIU nadany Uchwałą Senatu AKADEMII LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie na podstawie całego dorobku naukowego, w ramach którego szczególną pozycję zajmuje monografia pt. Innowacyjność w ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania instytucjonalne, wydana przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (ss. 267), przygotowana w wyniku grantu habilitacyjnego nt. Badania nad instytucjonalnymi uwarunkowaniami zachowań innowacyjnych podmiotów działających w ramach porterowskiego klastra


PRZEBIEG PRACY NAUKOWEJ I ZAWODOWEJ

1.10.1977 - 30.09.1999 Uniwersytet Rzeszowski

Wydział Ekonomii, Zakład Ekonomiki i Zarządzania (asystent stażysta, asystent, adiunkt)

1.10.1978 - 30.09.1992 Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa

(wykładowca na kursach dla kadry kierowniczej)

1.10.1980 - 30.06.1988 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

(wykładowca na kursach i szkoleniach zawodowych)

1.11.1991 - 10.10.1999 Rzeszowska Grupa Konsultingowa, Sp. z o.o.

(członek Zarządu, starszy konsultant, początkowo także jako główny księgowy)

1.10.1998 – 30.05.2017 Politechnika Rzeszowska im.  Ignacego Łukasiewicza

Wydział Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności (adiunkt)

1.06.2017 – nadal Politechnika Rzeszowska im.  Ignacego Łukasiewicza

Wydział Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności (prof. nadzwyczajny PRz)

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję